Yin Yang

YinYang

Steeds vaker zoeken we oplossingen voor onze klachten ook buiten de traditionele Westerse geneeskunde. We durven ons open te stellen en vertrouwen te hebben in eeuwenoude geneeswijzen. Ze zijn niet voor niets zo oud. Vooral voor klachten waar huisartsen geen passende oplossing voor hebben zoeken we naar alternatieven. Westerse geneeskunde gaat uit van de anatomie en fysiologie terwijl traditionele Oosterse geneeskunde de mens als geheel centraal stelt.

Je hebt vast wel eens gehoord van Yin en Yang. Yin en Yang zijn twee tegengestelde krachtvelden die centraal staan in de Chinese geneeskunde. Deze Oosterse wijsheden zijn de basis achter Shiatsutherapie.

Yin
Yin en Yang vullen elkaar aan en zijn onvoorwaardelijk met elkaar verbonden. Yin heeft de volgende eigenschappen:
• Yin heeft vrouwelijke energie
• Yin is passief naar binnen gericht
• Yin is donker en koud
• Yin is vocht en winter
• Yin is het lichaam
• Yin is de aarde

Yang
De verbintenis van Yin en Yang is sterk. Nooit is iets helemaal Yin of helemaal Yang. Yin en Yang zijn krachtvelden die constant in beweging zijn. Yang heeft de volgende eigenschappen.
• Yang heeft mannelijke energie
• Yang is actief naar buiten gericht
• Yang is licht
• Yang is zon en hitte
• Yang is zomer en droogte
• Yang is de geest
• Yang is de hemel

Meridianen
Qi is je levensenergie. Meridianen zijn als het ware de energiebanen die onze Qi verspreiden door ons lichaam. In de meest optimale situatie stroomt de energie vrij door alle meridianen. We worden allemaal geboren met een hoeveelheid prenatale (voorouderlijke) Qi. In ons leven vullen we deze energie aan door te eten, slapen en te bewegen. Om ervoor te zorgen dat Qi vrij door ons lichaam kan stromen is het belangrijk dat Yin en Yang in balans zijn.
De meridianen zijn gekoppeld aan Yin en Yang.
Yin meridianen zijn:
• Milt
• Lever
• Hart
• Nieren
• Longen
• Pericard

Yang meridianen zijn

• Maag
• Dunne Darm
• Dikke Darm
• Drievoudige verwarmer
• Galblaas
• Blaas

Energie opslaan
De winter is een periode van rusten en energie opslaan. We bereiden ons voor op de lente, een periode van groei en ontwikkeling. Het lichaam herstelt zich in de winter en slaat energie op om voorbereid te zijn op die groei en ontwikkeling. Als je jezelf niet toestaat om meer te rusten dan in de zomer, dan kun je klachten krijgen.

Shiatsu
Moderne Shiatsu kijkt ook naar het gehele lichaam. Shiatsutherapie gaat uit van een holistische benadering die erop gericht is blokkades in de meridianen op te lossen zodat de Qi vrij kan stromen. Door een goede doorstroming van de Qi kunnen de organen en het lichaam als geheel beter functioneren.
Als shiatsutherapeut kan ik blokkades voelen en behandelen. Ik kijk niet alleen naar die ene klacht waar je bewust last van hebt, maar ik onderzoek je hele lichaam. Het onderzoeken gebeurt gelijk met de behandeling. Niet alleen je lichamelijke gesteldheid maar ook je geestelijke gesteldheid speelt een belangrijke rol voor je gezondheid.
1. Shiatsu helpt om je lichaam in balans te houden of te krijgen.
2. Jij helpt door je problemen goed te observeren zodat we de kern van je probleem kunnen aanpakken.
3. Ik help door de signalen te interpreteren en je op een juiste manier te behandelen.

Wil jij weten of jij optimaal gebruikt maakt van je Qi? Heb je vage klachten of heb je een duidelijke klacht waar geen oplossing voor lijkt te zijn? Wil je klachten voorkomen door je meridianen vrij te houden? Maak een afspraak met mij. Vaak kan ik je helpen.

De Gele Keizer
Over de Oosterse geneeswijze valt nog veel te vertellen. Want naast een verdeling van de Meridianen in Yin en Yang kan je bijvoorbeeld ook een verdeling maken op basis van de vijf elementen. Ook je emoties zijn gekoppeld aan lichamelijke klachten. Ruim 100 jaar voor christus werd in China “Het Boek van de Gele Keizer” geschreven. Hierin staan de basisfundamenten uit de Oosterse geneeskunde beschreven die nu nog steeds worden toegepast. Bijzonder toch?

ShiatsuTera_Website_Buttons_160124-01